Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης Μεγάλη Βρετανία

Warning UK Day 0

Warning UK Day 1

Warning UK Day 2

Warning UK Day 3

Warning UK Day 4

Warning UK Day 0
00:00-06:00

Warning UK Day 0
06:00-12:00

Warning UK Day 0
12:00-18:00

Warning UK Day 0
18:00-24:00


 
Be aware
 
Be prepared
 
Take action
Coloured regions on the map show where severe weather warnings have been issued.
Warning wind
Wind
Warning rain
Rain
Warning snow
Snow
Warning ice
Ice
Warning fog
Fog
Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης, 16.06.2024, Μεγάλη Βρετανία