This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

                               

Όροι χρήσης μελών

Γενικά


Όλες οι δωρεάν υπηρεσίες διαθέσιμες από την WeatherOnline υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης.


Ο παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από την weatherOnline, (στο εξής WeatherOnline ή WO). Η WO έχει το δικαίωμα σε οποιδήποτε χρονικό διάστημα να αλλάξει ή να σταματήσει κάθε τμήμα ή υπηρεσία του site συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, το περιεχόμενο, τις ώρες διαθεσιμότητας και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο διαδικτυακός τόπος WeatherOnline περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλα websites. Η WO με κανένα τρόπο δεν εγκρίνει ή είναι υπεύθυνη για τι περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων.


Η πρόσβαση και η χρήση του WO παρέχεται από την WeatherOnline με τους κάτωθι όρους: Με τη χρήση του WO συμφωνείτε να είστε νομικά δεσμευμένοι με αυτούς τους όρους οι οποίοι θα λάβουν ισχύ με τη πρώτη χρήση του WO. Εάν δε συμφωνείτε με αυτό παρακαλούμε μη χρησμιποιήσετε το WO. To WO μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους με την δημοσίευση των αλλαγών online. Παρακαλούμε να διαβάζετε τακτικά τους όρους αυτούς ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η συνέχεια της χρήσης του WO μετά τη δημοσίευση των αλλαγών σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των τροποποιήσεων των όρων αυτών.


Ορισμοί


Όροι σημαίνει όροι και προϋποθέσεις


Δεδομένα σημαίνει μετεωρολογικά, περιβαλλοντικά, υδρολογικά ή ωκεανογραφικά δεδομένα (είτε ιστορικά είτε οτιδήποτε άλλο) και λογισμικό, γραφήματα, σχεδιαγράμματα, αρχεία εμπορικά σήματα, τεχνογνωσία ή άλλο υλικό που διατίθεται (σε οποιοδήποτε μέσο) ως μέρος των υπηρεσιών.


Αμοιβή σημαίνει το συνολικό ποσό που καταβάλλετε στην WO από εσάς σε σχέση με υπηρεσίες, είτε το ποσό που έχει δημοσιευθεί στο site μαζί με όλους τους φόρους που αναλογούν σε κάθε περίπτωση.


Πνευματικά Δικαιώματα σημαίνει κάθε πνευματικά ιδιοκτησία που περιλαμβάνει αλλά όχι εξαντλούμενη στα εμπορικά σήματα, σχετικές πατέντες, domain name, εμπορικά μυστικά κ.α.


Mobile Υπηρεσίες σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κινητό σας τηλέφωνο στη μορφή SMS μηνύματος ή γραφικού ή άλλως.


Παραγγελία σημαίνει το αίτημά σας πορς εμάς να σας παραδώσουμε υπηρεσίες είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά.


Premium Υπηρεσίες σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες που ανοίγουν λογαριασμό με εμάς ή αγοράζουν εξειδικευμένα δεδομένα.


Υπηρεσίες σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε εσάς μετά από παραγγελία και περιλαμβάνει την παροχή δεδομένων συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό Mobile υπηρεσίες και Premium Υπηρεσίες.


Διάρκεια σημαίνει σε σχέση με τις Υπηρεσίες είτε την περίοδο κατα την οποία συμφωνούμε την παροχή των υπηρεσιών αυτών είτε στη περίπτωση εφάπαξ παροχής κάθε ξεχωριστή περίπτωση παροχής υπηρεσιών.


Εμείς σημαίνει WeatherOnline


Websites σημαίνει τα websites που χρησιμοποιούμε για την παροχή των Υπηρεσιών.


Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει κάθε ημέρα μεταξύ Δευτέρας έως και Παρασκευής εκτός αργιών.


Εσείς σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποί παρέχουμε τις Υπηρεσίες.


Οι Υπηρεσίες


I. Με τη πληρωμή των Αμοιβών σε εμάς θα παρέχουμε την Υπηρεσία για την Διάρκεια. Θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα μόνο σύμφωνα με την επιτρεπόμενη χρήση.


II. Μια σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών θα έλθει σε ισχύ είτε μόλις αποδεχθούμε την παργγελία γραπτώς, είτε μόλις παραδώσουμε την Υπηρεσία σε εσάς.


III. Κρατούμε το δικαίωμα σε οποιδήποτε χρονικό σημείο με αντίστοιχη ειδοποίηση να διακόψουμε τις Υπηρεσίες για λόγους επισκευής, συντήρησης ή υποστήριξης, ή σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης από εσάς, ή άμεσα σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι υπάρχει σφάλμα στην παρεχόμενη Υπηρεσία.


IV. Είναι υποχρέωσή σας να φυλάγετε τα passwords, PINs και άλλα μέσα ταυτοποίησης σε ασφαλές μέρος και να μας ειδοποιήσετε αν διαπιστώσετε κλοπή αυτών. Δέχεστε ότι σε τέτοια περίπτωση είναι πιθανό να προχωρήσουμε στην αλλαγή αυτών.


V. Δέχεστε ότι μπορεί να είναι απαραίτητη η αλλαγή ή η αναβάθμιση του περιεχομένου των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.


Αμοιβές


I. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι στη παροχή Υπηρεσιών μέχρι την πλήρη εξόφληση της αξίας των.


II. Μπορούμε να επιτρέψουμε την πληρωμή των Υπηρεσιών με τιμολόγιο. Σε τέτοια περίπτωση αν δεν εξοφλήσετε πλήρως το τιμολόγιο σύμφωνα με τους όρους πληρωμής, τότε μπορεί να προχωρήσουμε σε διακοπή των παρεχομένων Υπηρεσιών.


III. Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε προκαταβολή ή ολική εξόφληση προτού προσωρήσουμε σε παροχή Υπηρεσιών.


IV. Αναγνωρίζετε ότι αναλαμβάνετε πλήρως το κόστος πιθανών συναλλαγματικών διαφορών.


Αποποίηση Ευθύνης


I. Παρόλο που διαθέτουμε την εμπειρία και φροντίζουμε για την ακρίβεια των πληροφοριών στην παροχή Υπηρεσιών, λόγω της μεταβλητότητας της πρόγνωσης δεν εγγυώμαστε ότι τα δεδομένα θα αρκούν για το συγκεκριμένο σκοπό που παραγγέλθηκαν, ούτε εγγυώμαστε την ακρίβεια και την πληρότητά των. Δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία σε εσάς ή τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα χρήσης των δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας.


II. Συμφωνείτε ότι η χρήση του site είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια. Ούτε η WO, ούτε και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές αλλά και τα τρίτα μέρη εγγυώνται ότι το site θα είναι συνεχώς διαθέσιμο ή χωρίς λάθη. Επιπλέον δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα αποτελέσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που εξάγονται από το site είναι έγκυρα ή αξιόπιστα.


III. Το περιεχόμενο της WeatherOnline , συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας, ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων σχετικά με την WeatherOnline, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες (Και των τρίτων μερών συμπεριλαμβανομένου), παρέχονται όπως είναι και με βάση την διαθεσιμότητα τους χωρίς καμμία εγγύηση (εκτός από εκείνες που ξ κείμενη νομοθεσία επιτάσσει), συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.


IV. Δεν αναγνωρίζουμε καμμία εγγύηση, όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις εκτός από εκείνες που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου. Παρόλα αυτά αυτοί οι όροι σε καμία περίπτωση δε θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.


Πνευματικά Δικαιώματα


I. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα Δεδομένα, τις Υπηρεσίες και τις αναφορές προστατεύονται από τον Νόμο. Δεν εκχωρείται καμία πνευματική ιδιοκτησία. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε, εκτυπώσετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μόνο για την επιτρεπόμενη χρήση. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να επικοινωνήσετε και να λάβετε άδεια από εμάς.Ειδικά συμνφωνείτε να μην αντιγράψετε, αναπαράγετε, αναμεταδώσετε, προωθήσετε τα δεδομένα και τια αναφορές σε κανένα τρίτο μέρος είτε με σκοπό το κέρδος είτε άλλως χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.


II. Η WeatherOnline και τα λογότυπά της είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της WeatherOnline Δεν έχετε το δικαίωμα αναπαραγωγής των λογοτύπων χωρίς την γραπτή σύμφωνη γνώμη από εμάς.


ΛΗΞΗ


I. Η WeatherOnline διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των Υπηρεσιών άμεσα με την ειδοποίησή σας σε περίπτωση μη εξόφλησης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή σε περίπτωση παραβίασης άλλων όρων της σύμβασης και μετά την αποτυχία από μέρους σας να θεραπεύσετε την παραβίαση σε 14 μέρες από την δική μας ειδοποίηση.


II. Η διακοπή ή η λήξη των Υπηρεσιών δεν απαλλάσει εσάς ή εμάς από οποιεσδήποτε ευθύνες προκύπτουν ούτε θα επηρεάσουν την ισχύ των όρων της σύμβασης ούτε θα επιτρέψουν την επιστροφή της αμοιβής


Καθυστερήσεις


Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην απόδοση ή αποτυχία παράδοσης των Υπηρεσιών για λόγους ανωτέρας βίας και λόγω καταστάσεων πέρα από τον έλεγχό μας.


Για τη τήρηση των όρων αυτών υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλλίας.