Αστραπές Ολλανδία

Παρ, 31.07.2015, 20:00 EEST (17:00 UTC) 
Αστραπές Ολλανδία 17:00 UTC Παρ, 31.07.2015
Legende
Τελευταία Ανανέωση: Παρ, 31 Ιουλ., 20:19 EEST
Legend: 'Age' of the lightning strike in minutes
Info on Map (upper left-hand side corner): Date
Two hour period (time is CET=1h+GMT)
Number of single lightning strikes in the map section during that two hour period
By kind permission of: BLIDS
Αρχείο
29 Ιουλ.
30 Ιουλ.
31 Ιουλ.