Αστραπές Ολλανδία

Παρ, 22.05.2015, 14:15 EEST (11:15 UTC) 
Αστραπές Ολλανδία 11:15 UTC Παρ, 22.05.2015
Legende
Τελευταία Ανανέωση: Παρ, 22 Μάι., 14:31 EEST
Legend: 'Age' of the lightning strike in minutes
Info on Map (upper left-hand side corner): Date
Two hour period (time is CET=1h+GMT)
Number of single lightning strikes in the map section during that two hour period
By kind permission of: BLIDS
Αρχείο
20 Μάι.
21 Μάι.
22 Μάι.