Αστραπές Ολλανδία

Παρ, 27.02.2015, 00:30 EET (22:30 UTC) 
Αστραπές Ολλανδία 22:30 UTC Παρ, 27.02.2015
Legende
Τελευταία Ανανέωση: Παρ, 27 Φεβ., 00:49 EET
Legend: 'Age' of the lightning strike in minutes
Info on Map (upper left-hand side corner): Date
Two hour period (time is CET=1h+GMT)
Number of single lightning strikes in the map section during that two hour period
By kind permission of: BLIDS
Αρχείο
25 Φεβ.
26 Φεβ.
27 Φεβ.