Εύρεση Κλιματικών Συνθηκών


Tmin: Επιλογή Tmax: Επιλογή
Ηλιοφάνεια: Επιλογή Βροχή: Επιλογή
Ελλάδα Ιανουάριος
Λίστα αναζήτησης: 25 Σταθμοί -  Ταξινόμηση: Α - Ω

Πόλη Tmin Tmax Ηλιοφάνεια Βροχή
  [°C] [°C] [Ώρες] [ημέρες]
1 8 4 10
6 13 4 8
6 14 5 9
5 12 n/a 21
7 14 n/a n/a
9 14 4 15
1 9 4 8
0 6 n/a n/a
5 13 4 13
2 9 n/a n/a


   |   |   
Ελλάδα - Κέρκυρα


Κέρκυρα