Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 14 Ιαν. 2015 - 28 Ιαν. 2015
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός