Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 16 Ιουλ. 2015 - 30 Ιουλ. 2015
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός