Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 05 Δεκ. 2014 - 19 Δεκ. 2014
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός