Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 21 Αυγ. 2015 - 04 Σεπ. 2015
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός