Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 15 Αυγ. 2014 - 29 Αυγ. 2014
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός