Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 17 Οκτ. 2014 - 31 Οκτ. 2014
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός