Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 09 Ιουλ. 2014 - 23 Ιουλ. 2014
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός