Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 11 Μάι. 2015 - 25 Μάι. 2015
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός