Κόσμος

Ευρώπη

MoD Boscombe Down (126m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 09 Οκτ. 2014 - 23 Οκτ. 2014
Ιστορία MoD Boscombe Down: Υπολογισμός