Κόσμος

Ευρώπη

Inverness/Dalcross



Μέγιστη Θερμοκρασία °C 03 Σεπ. 2014 - 17 Σεπ. 2014
Ιστορία Inverness/Dalcross: Υπολογισμός