Κόσμος

Ευρώπη

Spadeadam (325m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 17 Ιουλ. 2014 - 31 Ιουλ. 2014
Ιστορία Spadeadam: Υπολογισμός