Κόσμος

Ευρώπη

Spadeadam (325m)Μέγιστη Θερμοκρασία °C 17 Ιουλ. 2015 - 31 Ιουλ. 2015
Ιστορία Spadeadam: Υπολογισμός