Κόσμος

Ανταρκτική

Rothera Research Station



Μέγιστη Θερμοκρασία °C 14 Ιουλ. 2015 - 28 Ιουλ. 2015
Ιστορία Rothera Research Station: Υπολογισμός