Μέγιστες Ριπές: Azores

Τρι, 31 Μάρ., 15:00 EEST Wind Barb Scale and Beaufort Scale with wind speed (knots, m/s, km/hr, miles/hr) and Descriptions
Legend: Μέγιστες ριπές [Bft]
Τελευταία Ανανέωση: Τρι, 31 Μάρ., 15:00 EEST
Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικά, καθώς οι τιμές ριπών και υψών κυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερες από αυτές που δείχνονται.

Δυτικά: 5(Κόμβοι)Δυτικά: 5 (Κόμβοι) Νοτιοδυτικά: 10(Κόμβοι)Νοτιοδυτικά: 10 (Κόμβοι) Νότια: 15(Κόμβοι)Νότια: 15 (Κόμβοι)